News


Obrona pracy doktorskiej
Wednesday, 09 April 2014 15:01
There are no translations available.

W dniu 28 kwietnia 2014 r. o godzinie 14.00 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Iwony Kamińskiej

pt.: „Publicystyka i proza lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce i w Niemczech wobec rzeczywistości w obu krajach w latach 1980-1991”

promotor - prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski, UW

recenzenci - prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago, UW - prof. dr hab. Krzysztof Kuczyński, UŁ

Praca doktorska jest dostępna w Bibliotece Instytutu Germanistyki UW

 
Rejestracja na egzaminy certyfikacyjne
Wednesday, 09 April 2014 14:21
There are no translations available.

 

Rejestracja na egzaminy certyfikacyjne

 
Warsztaty Umiejętności Dydaktycznych
There are no translations available.

Zapraszamy do udziału w Warsztatach Umiejętności Dydaktycznych organizowanych w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW.


Terminy warsztatów:

IV edycja - 23.04.2014 r. (środa) - 10.00-17.00
V edycja - 31.05.2014 r. (sobota) - 8.00-15.00
VI edycja - 14.06.2014 r. (sobota) - 8.00-15.00

Tych z Państwa, którzy nie skorzystali jeszcze z 2-dniowego szkolenia z Dydaktyki Szkoły Wyższej, zapraszam do udziału w ostatniej edycji:

27.05.2014 r. (wtorek) - godz. 10.30-16.00 i 28.05.2014 r. (środa) - godz. 10.00-15.00

Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie: http://www.nuw.uw.edu.pl

Po zakończonym szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat.

 
Dyżur prof. dr hab. Magdaleny Danielewiczowej
Friday, 28 March 2014 13:27
There are no translations available.

w dniu 2 kwietnia 2014 r. – odwołany.

W sprawach bardzo pilnych Pani Profesor zaprasza na dyżur w dniu 1 kwietnia br. (wtorek) w godzinach 15.00-16.00, budynek Neofilologii ul. Dobra 55, pokój 2.048 lub 2.046.

 
Zniżki ZTM dla doktorantów - zmiany
Thursday, 27 March 2014 12:01
There are no translations available.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. do ulgi w wysokości 50% za przejazdy uprawnieni będą doktoranci, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Szczegółowe informacje na temat ulg dostępne są na stronie www.ztm.waw.pl

 
Obrona pracy doktorskiej mgr Luizy Cent
Tuesday, 18 March 2014 14:09
There are no translations available.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. o godzinie 12.00 w sali nr 1.012 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Luizy Cent pt.; Una sola moltitudine: perseguendo l’ideale di esattezza e molteplicità. Evoluzione del progetto poetologico di Italo Calvino negli anni 1955-85” /Jedna jedyna wielość: w poszukiwaniu ideału dokładności i wielości. Ewolucja projektu poetologicznego Itala Calvina

w latach 1955-1985/

promotor - prof. dr hab. Joanna Ugniewska-Dobrzańska, UW

recenzenci - prof. dr hab. Cezary Bronowski, UMK

dr hab. Monika Gurgul, UJ

 

Praca jest dostępna w Bibliotece Germanistyki UW

 
Dyżur prof. dr hab. Magdaleny Danielewiczowej
Monday, 10 March 2014 12:46
There are no translations available.

Dyżur prof. dr hab. Magdaleny Danielewiczowej - Kierownika Studium

Doktoranckiego w dniu 12 marca 2014 r. (środa) - odwołany.

 
Uwaga Doktoranci!
Tuesday, 04 March 2014 19:02
There are no translations available.


Kolejny termin (ostatni!) zajęć z Dydaktyki Szkoły Wyższej
dla tych wszystkich doktorantów,
którzy z różnych przyczyn nie odbyli zajęć i nie otrzymali zaliczenia.  

Miejsce: Wydział Pedagogiczny, ul. Mokotowska 16/20, sala nr 507, V piętro.

Terminy:
1.Sobota 22 marca, godz.8.00-14.30(8h)
2.Niedziela 23 marca, godz.8.00-13.45(7h)

Prosimy, aby chętni doktoranci zgłaszali się mailowo
bezpośrednio do prowadzącego dr Dobromira Dziewulaka.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Obszyńskiego.
Monday, 03 March 2014 12:40
There are no translations available.

W dniu 19 marca 2014 r.o godzinie 14.00 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Michała Obszyńskiego pt. ; „Idéologie et poétique. Manifestes et programmes littéraires aux Caraïbes francophones (XXe siècle)” /Ideologia a poetyka. Manifesty i programy literackie na Karaibach frankofońskich (XX w.)/.

promotor- prof. dr hab. Józef Kwaterko, UW

recenzenci- dr hab. Piotr Sadkowski, UMK

prof. dr hab. Tomasz Swoboda, UG

 

Praca jest w bibliotece Instytutu Germanistyki UW.

 
Uwaga doktoranci!
Thursday, 27 February 2014 08:45
There are no translations available.

Doktoranci I roku są zobowiązani do zgłoszenia się do lekarza medycyny pracy
w przychodni UW w celu założenia książeczki Sanepid.

Osoby, które jeszcze nie pobrały skierowań do lekarza i książeczek
są proszone o zgłoszenie się do sekretariatu Studium Doktoranckiego.

 
Dydaktyka Szkoły Wyższej,
Monday, 24 February 2014 16:02
There are no translations available.

Szanowni Doktoranci,

osoby, które powinny zaliczyć przedmiot Dydaktyka Szkoły Wyższej, a jeszcze nie uczestniczyły w zajęciach dr Dobromira Dziewulaka (Wydz. Pedagogiki) są proszone o pilne skontaktowanie się z prowadzącym w terminie do dnia 3 marca  br. w celu ustalenia terminu zajęć kolejnej grupy.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Uwaga Doktoranci
Friday, 21 February 2014 13:57
There are no translations available.

W dniu 22 i 23 lutego 2014 r. odbędą się zajęcia z Dydaktyki Szkoły Wyższej dla doktorantów (grupa nr 6).
Miejsce zajęć: Wydział Pedagogiczny, ul Mokotowska 16/20, sala nr 507, V piętro.
Termin:
1.Sobota 22 lutego, godz.8.00-14.30(8h)
2.Niedziela 23 lutego 2014, godz.8.00-13.45(7h)

Studium Doktoranckie Wydz. Neofilologii UW

 
Obrona pracy doktorskiej
Thursday, 20 February 2014 16:15
There are no translations available.

W dniu 4 marca 2014 r. o godzinie 15.00 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. Macieja Leszczyńskiego pt. :

„Grammatikalisierung des zu - Infinitivs im Alt - und Mittelhochdeutschen” /Gramatykalizacja bezokolicznika z partykułą zu w staro – wysoko - niemieckim i średnio – wysoko - niemieckim/.

promotor - prof. dr hab. Józef  Wiktorowicz
recenzenci - dr hab. Agnieszka Frączek - dr hab. Józef Grabarek, prof. UG


Praca jest dostępna w Bibliotece Instytutu Germanistyki UW

 
Page 1 of 5