News


ZEBRANIE WYBORCZE
Tuesday, 24 February 2015 17:10

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Neofilologii UW
uprzejmie zaprasza innych nauczycieli akademickich, o których mowa w § 2 pkt 2 Statutu UW (niesamodzielnych nauczycieli akademickich) Wydziału Neofilologii na zebranie wyborcze, które odbędzie się w dniu:

3 marca 2015 r. o godz. 16.00 w Auli 1.008 w budynku przy ul. Dobrej 55

Na zebraniu przeprowadzone będą wybory uzupełniające w kadencji 2012-2016:

1)    kandydata do Senatu UW;
2)    członków Rady Wydziału Neofilologii - do obsadzenia są:

• 2 mandaty dla przedstawicieli Instytutu Germanistyki,
• 1 mandat dla przedstawiciela Instytutu Romanistyki,
• 1 mandat dla przedstawiciela Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

Informujemy, że zgodnie z § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu UW czynne prawo wyborcze na Uniwersytecie Warszawskim przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

Uprzejmie prosimy o przyniesienie na zabranie dokumentu tożsamości.

 
Komunikat w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających kadencji 2012-2016
Monday, 16 February 2015 11:33

 

Link do komunikatu

 
Obrona pracy doktorskiej mgr Iwony Golby.

W dniu 23 lutego 2015 r. o godzinie 14.15 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Iwony Golby pt.: „’O samych sprawach mam skromne pojęcie! Ale komentarz do tych spraw jest moją specjalnością’. Annetty Kolb dialog z rzeczywistością”.

promotor - prof. dr hab. Lech Kolago,
recenzenci- prof. dr hab. Edward Białek, UWr
prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski, UW

Praca doktorska jest dostępna w Bibliotece Instytutu Germanistyki UW

 
Nowy adres Studium Doktoranckiego.

Od 11 lutego br. sekretariat Studium Doktoranckiego mieści się w budynku przy ul. Dobrej 55, pokój 2.047.

 

 

 

 ss
www