News


Obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Stepanów.

W dniu 10 czerwca 2015 r. o godzinie 13.15 w sali nr 2.014 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej
mgr Aleksandry Stepanów pt. Karl Kraus i jego czasopismo ‘Die Fackel’

promotor - prof. dr hab. Tomasz Pszczółkowski
recenzenci - prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago, UW
prof. dr hab. Jan Papiór, UAM

Praca jest dostępna w repozytorium UW.

 
Obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Grada.

W dniu 10 czerwca 2015 r. o godzinie 10.30 w sali nr 2.014 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Marcina Grada pt. „Rok 1948 w stosunkach polsko – węgierskich, ze szczególnym uwzględnieniem polsko – węgierskiej Konwencji Kulturalnej z 31 stycznia 1948 roku <w świetle tekstów>”

promotor - prof. dr hab. Bożenna Bojar
recenzenci - prof. dr hab. Csaba Kiss, UW
prof. dr hab. Ilona Koutny, UAM

Praca jest dostępna w repozytorium UW.

 
Nowi Prodziekani Wydziału Neofilologii

 

W dniu 12 maja 2015 r. w wyborach uzupełniających na Prodziekanów Wydziału Neofilologii w kadencji 2012-2016 wybrane zostały:

- prof. dr hab. Ewa Geller - Prodziekan ds. naukowych
- dr hab. Karolina Kumor - Prodziekan ds. studenckich

 
Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW

 

Uprzejmie informuję, że od 4 maja do 12 czerwca zapraszamy do składania nowych propozycji programów kursów na I trymestr roku akademickiego 2015/2016 w ramach Uniwersytetu Otwartego UW. Wykładowcy prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Otwartym UW mają możliwość realizowania swoich pasji poprzez prowadzenie kursów związanych z pracą naukowo-badawczą oraz z własnymi zainteresowaniami, otrzymując jednocześnie za to wynagrodzenie.
W ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są zajęcia o charakterze stacjonarnym, sklasyfikowane według sześciu Dziedzin Wiedzy: Kultura i Sztuka, Języki i Narody, Człowiek i Społeczeństwo, Biznes, Gospodarka i Prawo, Nauka i Technika oraz Człowiek i Środowisko. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na pierwszy trymestr, którego zajęcia rozpoczynają się od połowy września.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z Biurem Uniwersytetu Otwartego UW (p. Dorota Pistor, tel. 22 55 21 320, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it oraz p. Marta Gozdowska, tel. 22 55 24 076, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).
Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeń znajdują się na stronie Uniwersytetu UOUW, w zakładce dla wykładowców pod adresem:

http://www.uo.uw.edu.pl/uouw/zasady_zglaszania_kursow/zasady_zglaszania_kursow_szczegoly

 
NOWY REGULAMIN STUDIÓW

22 kwietnia Senat UW uchwalił Regulamin Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jego treść dostępna jest w Monitorze UW:

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf

Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania.
Odpowiedzi na najczęstsze pytania, pojawiające się w dyskusji nad nowym regulaminem, znajdują się na stronie głównej UW:

http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/

Dla osób, które mają dodatkowe pytania i wątpliwości, powstał specjalny adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Odpowiedzi udzielają na bieżąco pracownicy Biura Spraw Studenckich.

 

 
Obrona pracy doktorskiej mgr Lucilli Bonavity.

W dniu 26 maja 2015 r. o godzinie 14.00 w sali nr 1.008 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Lucilli Bonavity pt. ; „Luigi Pirandello e Orazio Costa: gli inediti dell’Archivio Costa nell’esperienza del Piccolo Teatro di Roma (1948-1954)”.

promotor - prof. dr hab. Hanna Serkowska
kopromotor - prof. Rafaele Lazzaro Caputo, Uniwersytet w Rzymie

recenzenci- prof. dr hab. Cezary Bronowski, UMK
prof. Luca Somigli, Uniwersytet w Toronto

Praca doktorska jest dostępna w repozytorium BUW link; https://depotuw.ceon.pl/handle/item/31

 
Nowy Dziekan Wydziału Neofilologii

W dniu 14 kwietnia 2015 r. prof. dr hab. Maria Dakowska została wybrana w wyborach uzupełniających na Dziekana Wydziału Neofilologii w kadencji 2012-2016.
Do czasu wyboru Prodziekanów Wydziału Pani Dziekan powołała:
- dr. hab. Bartłomieja Błaszkiewicza na funkcję p.o. Prodziekana ds. Naukowych;
- dr Martę Torenc na funkcję p.o. Prodziekana ds. Studenckich.

 

 ss
www