News


WYBORY DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII
Monday, 19 January 2015 10:47

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Neofilologii UW uprzejmie zaprasza członków Kolegium elektorów Wydziału (członków Rady Wydziału wybranych na kadencję 2012-2016) na zebranie wyborcze, na którym przeprowadzone zostaną wybory Dziekana w wyborach uzupełniających. Zebranie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w auli 1.008 w budynku przy ul. Dobrej 55.

 
Obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Rożek-Szymańczyk
Monday, 19 January 2015 10:31

W dniu 26 stycznia 2015 r. o godzinie 14.15 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Rożek-Szymańczyk pt.: „Le spectacle de la guillotine au XIXe siècle en France - entre théâtralité et théâtralisation” /Spektakl gilotyny w XIX wiecznej Francji - między teatralnością a teatralizacją/.

promotor - prof. dr hab. Remigiusz Forycki

recenzenci -  prof. dr hab. Henryk Chudak , dr hab. Monika Malinowska

Praca doktorska jest wyłożona w Bibliotece Instytutu Germanistyki UW

 
SPOTKANIE Z KANDYDATAMI NA DZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UW Print

W dniu 7 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie z kandydatami na Dziekana Wydziału Neofilologii. Poniżej zamieszczamy programy wyborcze kandydatów:

- prof. dr hab. Maria Dakowska
- dr hab. Robert Małecki, prof. UW

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wybory Dziekana odbędą się w dniu 27 stycznia br.

 
Współpraca z Uniwersytetem Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.

Uprzejmie informujemy, że od 7 stycznia do 6 lutego zapraszamy do składania nowych propozycji programów kursów na III trymestr roku akademickiego 2014/2015 r. oraz intensywnych kursów letnich w ramach Uniwersytetu Otwartego UW. Wykładowcy prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Otwartym UW mają możliwość realizowania swoich pasji poprzez prowadzenie kursów związanych z pracą naukowo-badawczą oraz z własnymi zainteresowaniami, otrzymując jednocześnie za to wynagrodzenie. W ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są zajęcia o charakterze stacjonarnym, sklasyfikowane według sześciu Dziedzin Wiedzy: Kultura i Sztuka, Języki i Narody, Człowiek i Społeczeństwo, Biznes, Gospodarka i Prawo, Nauka i Technika oraz Człowiek i Środowisko. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na trzeci trymestr oraz intensywne kursy letnie, którego zajęcia rozpoczynają się od połowy kwietnia i trwają do końca lipca.


Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z Biurem Uniwersytetu Otwartego UW (p. Dorota Pistor, tel. 22 55 21 320 oraz p. Katarzyna Iwanik, tel. 22 55 24 076).

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeń znajdują się na stronie Uniwersytetu UOUW, w zakładce dla wykładowców pod adresem:
http://www.uo.uw.edu.pl/uouw/zasady_zglaszania_kursow/zasady_zglaszania_kursow_szczegoly

 
Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Muchy.

W dniu 13 stycznia 2015 r. o godzinie 14.00 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Muchy pt.: „Kulturtexte in Praxis – Analyse der Wahlmaterialien zur Bundestagswahl 2009” /Teksty kultury w praktyce – analiza materiałów wyborczych w wyborach do Bundestagu 2009/.

promotor- prof. dr hab. Robert Małecki
recenzenci- prof. dr hab. Marek Ostrowski, UŁ
prof. dr hab. Jan Papiór, UAM

Praca jest dostępna w Bibliotece Instytutu Germanistyki UW
Recenzje i streszczenie pracy doktorskiej jest zamieszczone na stronie www.neofilologia.uw.edu.pl

 

 ss
www