News


Obrona pracy doktorskiej mgr Renaty Śledziewskiej pt.; „Balzak w Imperium Carów”.

W dniu 12 maja 2015 r. o godzinie 14.00 w sali nr 1.008 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Renaty Śledziewskiej pt.; „Balzak w Imperium Carów”.

promotor- prof. dr hab. Remigiusz Forycki
recenzenci- prof. dr hab. Henryk Chudak,
dr hab. Monika Malinowska

Praca jest dostępna w Bibliotece Instytutu Germanistyki UW

 
Obrona przewodu doktorskiego mgr Anny Kackiewicz

W dniu 29 kwietnia 2015 r. o godzinie 13.00 w sali nr 1.012 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Anny Kackiewicz pt.: „Ostalgia w literaturze niemiecko języcznej w wybranych utworach przełomu XX i XXI wieku”.

promotor- prof. dr hab. Lech Kolago,
recenzenci- prof. dr hab. Edward Białek, UWr
dr hab. Anna Warakomska, UW


Praca jest wyłożona w Bibliotece Instytutu Germanistyki

 
SPOTKANIE Z KANDYDATAMI NA PRODZIEKANÓW WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UW

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza wszystkich członków społeczności akademickiej Wydziału Neofilologii na zebranie przedwyborcze z kandydatami na Prodziekanów Wydziału, w tym z kandydatem na Prodziekana ds. studenckich. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00 w auli 1.008 w budynku przy ul. Dobrej 55.

 
Nowy Dziekan Wydziału Neofilologii

W dniu 14 kwietnia 2015 r. prof. dr hab. Maria Dakowska została wybrana w wyborach uzupełniających na Dziekana Wydziału Neofilologii w kadencji 2012-2016.
Do czasu wyboru Prodziekanów Wydziału Pani Dziekan powołała:
- dr. hab. Bartłomieja Błaszkiewicza na funkcję p.o. Prodziekana ds. Naukowych;
- dr Martę Torenc na funkcję p.o. Prodziekana ds. Studenckich.

 
Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Jorroch.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. o godzinie 11.30 w sali nr 1.007 w gmachu przy ul. Dobrej 55 w Warszawie odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Anny Jorroch pt.: „Die deutsche Sprache der dreisprachigen Altgläubigen in Masuren” /Język niemiecki trójjęzycznych staroobrzędowców na Mazurach/.

promotor- prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

 

recenzenci- dr hab. Maria Lasatowicz, prof. UO

dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. UG

 

 

Praca doktorska jest dostępna w Bibliotece Instytutu Germanistyki UW

 

 ss
www